Request Form

Fields marked with an * are required.


Emer mbiemer  *
Numer telefoni  *
A ke mbajtur apo mban edhe emer/ mbiemer tjeter (psh para martese, ose njihesh me emer tjeter)?  *

Gjinia *
Gjendja civile *


Adresa e shtepise (rruga, nr, zip kode, etj)  *
Per sa kohe ke jetuar ne kete adrese?  *

Cila eshte statusi i baneses ku jetoni? *

Numri pashaportes  *
Autoriteti qe ka leshuar pashaporten:  *
A ke karte identiteti te vlefshme?  *
Te dhenat e kartes se identitetit (nr personal, autoriteti qe e ka leshuar, data e leshimit/skadences)  *
Shtetesia  *
Vendlindja  *
A ke mbajtur apo ke nje shtetesi tjeter? Nese po specifiko  *

Cili eshte statusi juaj i punesimit? *Nese je i punesuar, shkruaj emrin e punedhenesit, numrin e telefonit dhe adresen e tij.  *
Nese je i punesuar, shkruaj titullin qe mban ne pune, cilat jane pergjegjesite e tua dhe sa te ardhura ke ne muaj neto.  *

Nese je i punesuar, kliko pergjigjen qe pershtatet situates tende" *

Nese ke kursime sheno shumen e tyre ne ALL ose GBP, specifikoje  *
Nese je i punesuar, shkruaj adresen e punedhenesit (rruga, qyteti, zip kode) dhe nr telefoni.  *
Nese je i vetepunesuar, shkruaj adresen ku ushtron aktivitetin tregtar dhe sa te ardhura realizon ne vit.  *

Nese je student, kliko pergjigjen qe pershtatet situates tende: *

Nese je pensionist, kliko pergjigjen qe pershtatet situates tende: *

Nese je i papune, kliko pergjigjen qe pershtatet situates tende: *

Shpenzime, sa mendon te shpenzosh ne Britanine e Madhe? Leke/Paund specifiko  *
Shpenzime mujore, sa shpenzon gjate nje muajit (qira, fatura, ushqime, veshje, te tjera) Leke/Paund specifiko  *

A paguan dikush tjeter per viziten tende ne Britanine e Madhe? *
Kush paguan per viziten tuaj? *

Sa para do te shpenzosh? Leke ose paund specifiko  *
Perse po ju ndihmon ky person/kompani?  *

Arsyeja kryesore e viziten ne Britanine e Madhe *

Cila eshte arsyeja e vizites suaj (pershkruaje sa me qarte)  *
Bashkeshort/ bashkejetues (shkruaj emrin/ mbiemrin, datelindje, shtetesia)  *
A jeton bashkeshorti/ja , bashkejetuesi/ja me ju aktualisht ne te njejten banese  *
A do te udhetoje bashkeshorti/ja, bashkejetuesi/ja bashke me ju? Nese po, sheno numrin e pashaportes se tij/saj.  *
A keni familjare ne ngarkimin tuaj? (Femije nen 18 vjec, te rritur mbi 18 vjec te moshuar ose me probleme fizike e mendore, etj) Nese po specifiko  *
Nese ke familjare ne ngarkim, shkruaj te dhenat e tyre (emer/mbiemer, datelindje, nr. pashaporte) *  *
A udheton personi ne ngarkim bashke me ju?  *
Te dhenat per babain (emer/mbiemer, datelindje, shtetesia/ a ka patur shtetesi tjeter)?  *
Te dhenat per nenen (emer/mbiemer, datelindje, shtetesia/ a ka patur shtetesi tjeter)?  *
A ke familjare qe jetojne ne Britanine e Madhe?  *
Nese ke familjare, shkruaj emri/mbiemri, lidhjen familjare, shtetesine dhe a ka leje qendrimi apo pashaporte.  *
A do te udhetoni me nje grup? Nese po shkruaj emrin e grupit  *
A do te udhetoni me bashkeshortin/en, bashkejetuesin/en, familjare te tjere, specifiko: emer/ mbiemer, shtetesia, lidhja familjare.  *
A keni planifikuar se ku do te qendroni? Nese po specifikoni se ku dhe adresen nese eshte familjar apo hotel (rruga, qyteti, kodi zip)  *
Ne 10vitet e fundit, a ke keni qene ne UK? Nese po sa here?  *
A keni udhetuar pergjate 10viteve te fundit ne Zelande te re, Australi, Kanada, SHBA, Zvicer, BE? Specifiko numrin e udhetimeve ne keto vende ne total  *
Nese keni udhetuar ne nje nga keto vende pergjate 10 viteve te fundit, pershkruaj udhetimin e fundit, arsyeja e udhetimit, vendi, sa kohe qendrove, muaj/viti i vizites.  *
Pergjate 10viteve te fundit, a keni udhetuar jashte Shqiperise? Specifiko vendin, datat e daljes dhe hyrjes, arsyeja e udhetimit,  *
A ju eshte refuzuar ndonjehere viza per UK ose per vend tjeter? Nese po specifiko shtetin, datat, arsye, cfaredo shpjegimi tjeter  *
A ju eshte refuzuar ndonjehere hyrja per ne UK ose per ndonje shtet tjeter? Nese po specifiko shtetin, datat, arsyen dhe jep cfaredo shpjegimi tjeter  *
A ju eshte refuzuar ndonjehere qendrimi ne Uk ose ne ndonje shtet tjeter? Nese po specifiko shtetin, datat, arsyen dhe jep cfaredo shpjegimi tjeter  *
A ju eshte refuzuar ndonjehere azili ne UK ose ne ndonje shtet tjeter? Nese po specifiko shtetin, datat, arsyen dhe jep cfaredo shpjegimi tjeter  *
A ju kane deportuar, kerkuar te largoheni, perjashtuar apo ndaluar hyrja nga UK ose ne ndonje shtet tjeter? Nese po specifikoni shtetin, datat, arsyen dhe jep cfaredo shpjegimi tjeter  *
A keni hyre ndonjehere ne UK ne menyre te paligjshme, apo keni qendruar jashte afateve te vizes apo lejes se qendrimit, keni shkelur urdherin e organeve shteterore per largim (keni punuar pa pasur dokumenta, keni perfituar fonde publike pa pasur te drejte), keni dhene informacione te paverteta kur keni aplikuar per vize, lejuar per te qendruar apo lejuar per te hyre, apo keni shkelur ligjet e UK mbi emigrimin ne cfaredo menyre? Nese po, specifikoni cilen, datat, vendin dhe shpjegoni ne detaje cfaredo shpjegime doni te jepni  *

Ne cdo kohe a ke marre nje denim ne UK apo ne shtet tjeter: *
Ne kohe lufte apo paqe, jeni perfshire, dyshuar te jeni perfshire ne krime lufte, krime kunder njerezimit apo genocit? Nese po specifiko, jep cfaredo shpjegimi tjeter  *

A keni qene ndonjehere i perfshire, mbeshtetur ose inkurajuar aktivitete terroriste ne ndonje vend? *
A keni qene ndonjehere anetar, apo keni dhene mbeshtetje per nje organizate qe ka qene e interesuar per terrorizmin? *
A keni shprehur ju, me ndonje mjet, pikepamje qe justifikojne dhunen terroriste ose qe mund te inkurajojne te tjeret te kryejne akte terroriste ose akte te tjera te renda kriminale? *
A keni qene ndonjehere anetar ose keni dhene mbeshtetje per nje organizate qe eshte ose ka qene e interesuar me ekstremizmin? *
A keni shprehur ju, me ndonje mjet (opinione, komente ne rrjete sociale, etj), ndonjë pikëpamje ekstremiste? *
A keni ndermarre ju, si pjese e punesimit tuaj ose ndryshe, nje aktivitet te paguar ose te papaguar ne emer te nje qeverie jashte UK, te cilat ju e dini se jane te rrezikshme per interesat ose sigurine kombetare te UK ose aleateve te saj? *
A jeni angazhuar ndonjehere ne ndonje aktivitet tjeter qe mund te tregoje se nuk mund te konsideroheni si person me karakter te mire? *
A ka ndonje informacion tjeter ne lidhje me karakterin ose sjelljen tuaj per te cilat deshironi te na vini ne dijeni? *

Nese do te japesh shpjegime te metejshme mbi aplikimin shkruaj ketu:  *

Deklaroj se une e kuptoj qe nese jepen informacione te rreme, aplikimi mund te refuzohet dhe une mund te ndiqem penalisht, dhe nese jam aplikanti, mund te me ndalojne te hyj në MB. *
Kohezgjatja e vizes *


Kopje e skanuar e pashaportes

Dokumenta mbi fondet e udhetimit

Ftesa nga familjaret/ miqte per udhetimin ne UK dhe prove per qendrimin ne UK (leje qendrimi/ dokument tjeter)

Firmos emer / mbiemer / firme ne nje flete te bardhe dhe skanoje