Request Form

Fields marked with an * are required.


Mbiemri Emri  *
A ke pasur emer tjeter?  *
A ke nderruar mbiemer pas martese, cili eshte?  *
A mund te shkruhet emri juaj me telekode?  *

Gjinia *

Gjendja civile (beqar, martuar, i ve)  *
Datelindja  *
Vendlindja (Qyteti/ shteti)  *
A ke (zoteron) shtetesi tjeter, nese po specifiko?  *
A ke pashaporte te vendit tjeter, a ke pasur ndonjehere?  *
A ke (zoteron) leje qendrimi te nje vendi tjeter, nese po specifiko?  *
Numer identifikimi personal  *
Qellimi i vizites ne Amerike  *
Specifiko llojin e vizes  *
A e ke planifikuar udhetimin?  *
Data e planifikuar e mberritjes ne SHBA?  *
Data e largimit nga US?  *
Numri fluturimit nese e keni bileten.  *
Adresa e qendrimit ne SHBA (rruga, shteti, kodi zip)  *
Kush paguan per udhetimin?  *
A udheton dikush tjeter me ju?  
Emri mbiemri personit qe udheton me ju  *
Lidhja me personin qe udhetoni (burri, gruaja, femija, nena, babai, motra, tjeter specifiko)  *
A udhetoni te organizuar ne grup? (emri i grupit)  *
A keni qene me pare ne SHBA? Nese po jepni detaje, datat e mberritjes dhe largimit, vendi i qendrimit.  *
Nese keni qene me pare ne SHBA, a keni pasur leje drejtimi automjeti? Jepni nr e lejes.  
A jeni pajisur me pare me vize nga SHBA? Nese po jepni numrin e vizes  *
A po aplikoni per te njejten lloj vize qe jeni pajisur me pare?  *
Nese jeni pajisur me heret me vize nga SHBA, a po aplikoni per vize nga i njejti vend origjine? A eshte ky vendi juaj i rezidences se perhershme?  *
Nese keni qene me heret ne SHBA, a ju kane marre shenjat e gishterinjve?  *
Nese jeni pajisur me pare me vize nga SHBA, a ju ka humbur viza apo jua kane vjedhur?  *
A ju eshte anulluar apor revokuar me heret nje vize nga SHBA?  *
A ju eshte refuzuar me heret nje aplikim per vize nga SHBA? A ju eshte ndaluar hyrja ne territorin e SHBA, apo jeni terhequr nga hyrja ne SHBA?  *
A keni qene me pare ne SHBA?  *
Data e mberritjes dhe largimit  *
A je pajisur me pare me vize nga SHBA?  *
A te eshte refuzuar me pare nje vize nga SHBA? A te eshte refuzuar  *
A keni paraqitur ndaj autoriteteve te SHBA nje ankese mbi refuzimin e hyrjes apo refuzimit te qendrimit ne SHBA? Nese po shpjegoje, kush, datat, cilit shtet?  *
A ke leje drejtimi ne SHBA? (a ke pasur ndonjehere?)  *
Adresa e shtepise (rruga, zip code, qyteti)  *
Numer kontakti, nese ke me shume se nje specifiko  *
adresa e emailit  *
A keni patur nje numer tjeter telefoni gjate 5 viteve te fundit?  *
A keni patur adrese email tjeter gjate 5 viteve te fundit?  *
A ke llogari ne media sociale (facebook, linkedin, instagram, etj)? specifikoji te gjitha  *
A do te japesh shpjegime mbi prezencen tuaj ne website dhe media sociale te tjera pergjate 5 viteve te fundit?  *

Lloji i pasaportes qe zoteroni? *


Numri i pasaportes  *
Vendi i leshimit?  *
A ju ka humbur ndonjehere pasaporta apo jua kane vjedhur? specifiko nr pasaporte, data e humbjes/ vjedhjes, etj  *
Person kontakti ne SHBA (individ ose organizate)  *
Lidhja me personin e kontaktit?  *
Adrese ne SHBA (rruga, zip code, qyteti, shteti)  *
Numer kontakti dhe email ne SHBA  *
Emri mbiemri i babait  *

Datelindja e babait *A eshte babai juaj ne SHBA?  *
Emer mbiemer i nenes  *
Datelindja e nenes  *
A eshte nena juaj ne SHBA?  *
A ke familjare te afert ne SHBA? (duke perjashtuar prinderit, specifiko lidhjen)  *
A ke te aferm te tjere ne SHBA?  *
Emri/ mbiemri i bashkeshort-it/-es  *
Datelindja dhe vendlindja e bashkeshort-it/ -es  *
Shtetesia e bashkeshort-it/ -es  *
Adresa e rezidences se bashkeshort -it/ -es  *
Profesioni  *
Emri i punedhenesit  *
Adresa dhe numer kontakti te punedhenesit  *
Sa jane te ardhurat tuaja mujore? ne leke  *
Pershkruaj shkurt detyrat ne pune  *
Ne 5 vitet e fundit, a ke qene i/e punesuar diku tjeter? specifiko emrin dhe adresen e punedhenesit  *
Nr telefoni te punedhenesit  *
Emri i supervizorit  *
Datat e punesimit  *
Pershkruaj shkurt detyrat e tua  *
Edukimi (universiteti, adresa, kodi zip)  *
A i perket ndonje klani apo tribu?  *
Cilat gjuhe te huaja njeh? specifiko  *
A ke udhetuar jashte vendit tend te origjines pergjate 5 viteve te fundit? specifiko vendin dhe datat  *
A i perket, ke kontribuar, punuar per ndonje organizate bamiresie, sociale, profesionale? Nese po, specifiko emrin  *
A ke marre trajnime dhe a ke njohuri dhe eksperience mbi armet, eksplozivet, nuklearet, biologjike apo kimike? Nese po shpjego  *
A ke bere sherbimin ushtarak? Nese po specifiko, vendin e kryerjes, pozicionin e mbajtur, kohezgjatja (date fillimi/ mbarimi)  *
A je apo ke qene anetare i nje njesie paraushtarake, mbikqyrse, grup rebel, grup guerril, ose organizate rebelesh? Nese po specifiko  *
A keni nje semundje ngjitese me rendesi per shendetin publik? (Semundjet ngjitese me rendesi publike perfshijne kankroinen, gonorrene, granulomen inguinale, lebrozen infektive, limfogranuloma venereum, sifilisin e fazes infektive, tuberkulozin aktiv dhe semundje te tjera te percaktuara nga ISHP) Nese po specifiko  *
A keni nje çrregullim mendor ose fizik qe paraqet ose ka te ngjare te perbeje nje kercenim per sigurine ose mireqenien e vetes ose te te tjereve? Nese po specifiko  *
Jeni apo keni qene ndonjehere abuzues apo i varur nga droga? Nese po specifiko  *
A jeni arrestuar apo denuar ndonjehere per ndonje veper apo krim, edhe pse i nenshtroheni nje faljeje, amnistie apo veprimi tjeter te ngjashem?  *
A keni shkelur ndonjehere, apo keni marre pjese ne nje komplot per te shkelur, ndonje ligj ne lidhje me substancat e kontrolluara? Nese po specifiko  *
A po vini ne ShBA per t'u angazhuar ne prostitucion ose vese te paligjshme te komercializuara apo keni qene te angazhuar ne prostitucion gjate 10 viteve te fundit? Nese po specifiko  *
A keni qene ndonjehere i perfshire ne pastrim parash apo kerkoni te perfshiheni ne pastrim parash? Nese po specifiko  *
A keni kryer ose komplotuar ndonjehere per te kryer nje veper penale te trafikimit te qenieve njerezore ne SHBA ose jashte tyre? Nese po specifiko  *
A keni ndihmuar, nxitur, ndihmuar ose bashkepunuar ndonjehere me vetedije me nje individ qe ka kryer ose komplotuar per te kryer nje veper te rende te trafikimit te qenieve njerezore ne SHBA ose jashte SHBA? Nese po, specifiko  *
A jeni bashkeshor-ti/-ja, djali ose vajza e nje individi qe ka kryer ose komplotuar per te kryer nje veper penale te trafikimit te qenieve njerezore ne SHBA ose jashte SHBA dhe a keni perfituar me vetedije nga aktivitetet e trafikimit brenda pese viteve te fundit? Nese po, specifiko  *
A kerkoni te perfshiheni ne spiunazh, sabotim, shkelje te kontrollit te eksporteve ose ndonje aktivitet tjeter te paligjshem gjate qendrimit ne SHBA? Nese po, specifiko  *
A kerkoni te perfshiheni ne aktivitete terroriste ndersa jeni ne SHBA apo keni marre ndonjehere aktivitete terroriste? Nese po, specifiko  *
A keni pasur ndonjehere apo keni ndermend te ofroni ndihme financiare ose mbeshtetje tjeter per terroristet ose organizatat terroriste? Nese po, specifiko  *
Jeni anetar apo perfaqesues i nje organizate terroriste? Nese po, specifiko  *
A jeni bashkeshor-ti/-ja, djali ose vajza e nje individi qe eshte perfshire ne veprimtari terroriste, duke perfshire dhenien e ndihmes financiare ose mbeshtetje tjeter per terroristet ose organizatat terroriste, ne pese vitet e fundit? Nese po, specifiko  *
A keni urdheruar, nxitur, kryer, ndihmuar ose ne ndonje menyre tjeter keni marre pjese ne gjenocid? Nese po, specifiko  *
A keni kryer, urdheruar, nxitur, ndihmuar, apo ndryshe keni marre pjese ne tortura? Nese po, specifiko  *
A keni kryer, urdheruar, nxitur, ndihmuar ose keni marre pjese ndryshe ne vrasje jashtegjyqesore, vrasje politike ose akte te tjera dhune? Nese po, specifiko  *
A jeni angazhuar ndonjehere ne rekrutimin ose perdorimin e femijeve ushtare? Nese po, specifiko  *
A keni qene pergjegjes ose keni kryer drejtperdrejt, gjate kohes qe sherbeni si zyrtar qeveritar, ne çdo kohe, shkelje veçanerisht te renda te lirise fetare? Nese po, specifiko  *
A keni qene ndonjehere i perfshire drejtperdrejt ne vendosjen ose zbatimin e kontrolleve te popullsise duke detyruar nje grua te kryeje nje abort kunder zgjedhjes se saj te lire ose nje burre ose nje grua qe t'i nenshtrohet sterilizimit kunder vullnetit te tij apo te saj te lire?  *
A keni qene ndonjehere i perfshire drejtperdrejt ne transplantimin me force te organeve njerezore ose indeve trupore? Nese po, specifiko  *
A keni kerkuar ndonjehere te merrni ose te ndihmoni te tjeret per te marre nje vize, hyrje ne SHBA ose ndonje perfitim tjeter imigracioni ne SHBA me mashtrim ose keqinterpretim te qellimshem ose mjete te tjera te paligjshme? Nese po, specifiko  *
A jeni larguar apo deportuar ndonjehere nga ndonje vend? Nese po, specifiko  *
A i keni mbajtur ndonjehere kujdestarine e nje femije shtetas amerikan jashte SHBA nga nje person te cilit i eshte dhene kujdestaria ligjore nga nje gjykate amerikane? Nese po, specifiko  *
A keni votuar ne SHBA ne kundershtim me ndonje ligj apo rregullore? Nese po, specifiko  *
A keni hequr dore ndonjehere nga shtetesia e SHBA per qellime te shmangies se taksave? Nese po, specifiko  *

Ngarko foto

Ngarko pasaporten